“PERSONEL, ÖĞRENCİ VE YOLCU TAŞIMACILIĞI, ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİ VE GEZİ TUR ORGANİZASYONLARI İÇİN ARAÇ TEMİNİ” kapsamı ile Kartal Belediyesi sınırları içinde ORTA MAH.MARİFET SOK.NO.6 BURAK BORA PLAZA NO.15-16-17 KARTAL – İSTANBUL/TÜRKİYE fiziki sınırları içerisinde yer almakta olan CAN ORÇUL TURİZM ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, vizyon, misyon ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz, Kalite Politikası, Çevre Politikası ve İSG Politikası ile , sürekli olarak gelişmesini sağlamayı, sistemini periyodik olarak gözden geçirmeyi, performansı izlemeyi, işlerin sürekliliğinin sağlamayı, iş süreçlerimizde meydana gelebilecek aksaklıkları azaltılmayı, yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı, ulusal çevre mevzuatı, ilgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel alan sürdürülebilir bir çevre yönetimi sağlamayı, çalışanlarının daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında çalışmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Kalite Politikamız

CAN ORÇUL Turizm, sektöre örnek olan ve uluslararası belgelerle kanıtlanan kalite sistemiyle, insana değer, topluma saygı’yı esas alan bir hizmet anlayışına sahiptir.

 • Müşterilerine kaliteli hizmet sunmayı,

 • Kalite Yönetim Sistemine uygun çalışmayı,

 • Tüm faaliyetlerinde ahlak kurallarına uymayı ve dürüst olmayı,

 • Müşterilerin memnuniyetini sağlamayı,

 • Tüm çalışanların katılımıyla sistemi sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,

 • Sektöründe yeniliklerde öncü olmayı taahhüt etmektedir.

Çevre Politikamız

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için, tüm çevre yasaları ve yönetmeliklerine uyarak çevre etkilerini kontrol altında tutmak ve etkilerini azaltarak çevre performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilinci gerçekleştirerek, gelecek kuşaklara yaşanılabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

 • Çevre ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak, sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.

 • Ofis yatırımlarında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.

 • Tüm atıklarımızı minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, mümkün olduğunca geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmeyi, ettirmeyi böylece çevre üzerindeki etkilerini azaltmak.

 • Çalışanlarımıza, tedarikçi ve taşeronlarımıza çevre ile ilgili eğitimler vererek onları çevre konusunda bilinçlendirmek.

 • Çevresel performansımızın artması yönünde çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek.

 • Bu amaç ve hedeflere ulaşmak için periyodik olarak gözden geçirmeleri taahhüt eder.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Kuruluşumuzun uygulamakta olduğu “ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” faaliyetlerimiz kapsamında çalışanlarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında çalışmalarını sağlamak, doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanarak ve kirliliği önleyerek gelecek nesillere daha temiz daha yaşanabilir bir çevre bırakabilmek amacıyla;

İlkelerimiz

 • Yürürlükte bulunan tüm yasal gereklilikleri uymayı,

 • Etkin bir liderlik ve net bir sorumluluk gerektiren destekleyici bir kültür oluşturmayı,

 • Tüm kazaları meslek hastalıklarını çevresel zararları ve uygunsuzlukları önleyen etkin bir sistem kurmayı ve sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi,

 • Ölçülebilen performans göstergeleri oluşturarak düzenli denetimlerle izlemeyi,

 • Mümkün olduğunca ölçülebilir yıllık İSG hedefleri belirlemek ve bu hedefleri tüm çalışanlar ile paylaşarak toplam katılımı teşvik etmek yoluyla hedefleri gerçekleştirmeyi,

 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı ve bunun için gerekli hedefleri belirleyip izlemeyi,

 • Tüm İSG risklerini belirleyip acil durum prosedürlerini düzenli güncellemeyi,

 • Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek performansını sürekli iyileştirmeyi,

 • Atıkların geri kazanımını ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini;

 • Farkındalığın artırılmasını ve bireysel sorumluluk kazandırılmasını,

 • İlgili tüm yasal mevzuata ve uygulanabilir diğer standartlara uyum için çevre boyutlarını, iş sağlığı ve güvenliği risklerini etkin bir biçimde yönetmeyi,

 • Tüm paydaşlar ile etkin bir iletişim kurarak belirlenen amaçlara tüm çalışanların güvenli davranışları ve katkılarıyla ulaşabileceği bilincini yaygınlaştırmayı,

 • Bu İSG politikası kapsamında, sürekli gelişmeyi sağlayabilmek, politika gereklerinin yerine getirilmesi ve şartlara göre revize edilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yürütmeyi

 • Faaliyetlerini sürekli gelişme anlayışı içerisinde yönetim tarafından düzenli olarak gözden geçirmeyi

 • İş kazalarını kontrol altına almak amacıyla eğitimler planlamak ve bu doğrultuda personeli bilinçlendirmek ve gerekli tedbirleri alarak sürdürülebilir İSG yapısı oluşturmayı ve sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi taahhüt eder.

Hedeflerimiz

Hizmet verdiğimiz her sektörde kaliteli ve güvenli hizmet anlayışı ile müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımak, yakaladığımız MARKA değerlerine sahip çıkmaktır.